Bytový soubor Bohdalec

Bytový soubor Bohdalec

Dělení balkonů mezi jednotlivými partajemi bylo provedeno příčkou z kompaktních desek v tl. 12mm.

Název projektu : Bytový soubor Bohdalec
Architekt/Studio : realizace CAFFI, a.s.
Použitý materiál :  Kronospan – Kronoplan
Realizace : CAFFI, a.s.