Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
Poslední aktualizace 28-Mar-2024
Datum účinnosti 28-Mar-2024

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti Caffi a.s., Rooseveltova 2413/1a, 251 01 Říčany u Prahy, Cz 25101, Czechia, e-mail: info@caffi.cz, tel: +(dále jen „Služba“), týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme při používání našich webových stránek ( https://caffi.cz ). Přístupem ke službě nebo jejím používáním vyjadřujete souhlas se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady budou účinné 180 dní od okamžiku, kdy budou revidované Zásady zveřejněny ve Službě, a váš další přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude představovat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali.

Jak vaše informace používáme:
Informace, které o vás shromažďujeme, budeme používat k následujícím účelům:

Podpora
Cílená reklama
Pokud budeme chtít vaše údaje použít k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a vaše údaje použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), ke kterému (kterým) souhlas udělíte, pokud nám zákon neukládá jinak.

Vaše práva:
V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu nebo výmaz nebo na získání kopie svých osobních údajů, právo omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování svých údajů, právo požádat nás o sdílení (přenos) svých osobních údajů jinému subjektu, právo odvolat souhlas se zpracováním svých údajů, který jste nám poskytli, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva, která mohou být podle platných právních předpisů relevantní. Chcete-li uplatnit tato práva, můžete nám napsat na adresu info@caffi.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.
Upozorňujeme, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci využívat.

Soubory cookie atd.
Více informací o tom, jak je používáme, a o vašich možnostech volby v souvislosti s těmito sledovacími technologiemi naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zabezpečení:
Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a budeme používat přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů, které máme pod kontrolou. Vzhledem k neodmyslitelným rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

Stížnosti / pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich údajů, které jsou u nás k dispozici, můžete se obrátit na našeho pověřence pro stížnosti na adrese Caffi a.s., Rooseveltova 2413/1a, 251 01 Říčany u Prahy, e-mail: info@caffi.cz. Vaše připomínky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.